En levande medicin – hunden!

Det är allmänt känt att social samvaro med andra är bra för hälsan. Lever man ensam och sällan träffar andra människor kan ett husdjur vara räddningen undan att bli deprimerad och känna sig isolerad. Om man skaffar en hund blir man ”tvingad” att gå ut varje dag vilket är mycket bra ur hälsosynpunkt. Då får man röra på sig, man får frisk luft och kommer ut i samhället en stund. Givetvis fungerar det bra med andra husdjur också men då kanske man inte kommer ut på samma sätt. En aktiv hund kräver ett aktivt liv av ägaren.

Det är till och med så att man direkt uppmuntrar till hunden som friskvård enligt Socialstyrelsen och det finns flera olika regler man måste följa för att dessa hundar ska må bra.

SKK, Svenska Kennelklubben uppmuntrar vårdteam som har hundar i syfte att främja människors hälsa. Det är relativt vanligt att hundar används som sällskap för dementa äldre, hjärnskadade personer eller för just deprimerade personer, både unga och äldre. För små barn tex kan det bli ett verkligt lyft att få en vårdhund som hjälper dem utvecklas på sina egna villkor, istället för att kanske bli mer passiva i hemmet eller vistas mycket på sjukhus. Dessa hundar kallas för vårdhundar. Det har utarbetats en standard för vårdhundar av SIS, vilket betyder Swedish Standard Institute och denna har arbetats fram i samarbete med olika instanser, tex SKK. Man pratar ibland om ”hund på recept” lika väl som begreppet ”motion på recept” också har slagit igenom inom vården.

Givetvis har människan haft hunden till tröst och stöttning i många, många år. Alla känner säkert till tex blindhundar, polishundar eller slädhundar och den typen av brukshundar. Alla har de en uppgift och de tränas i att bli bra på just det som eftersöks. Vårdhund är ett relativt nytt fenomen på det sättet att det nu finns en standard för hur utbildningen ska gå till. Man väljer hundar som är läraktiga, tålmodiga och som verkligen tycker om att hjälpa sin människa, när man ska träna upp nya vårdhundar.

Om man kan få människor att må bättre utan att de ska behöva äta olika typer av mediciner, kan det verkligen vara en stor vinst för hela samhället att prova vårdhundar i en större utsträckning. Friskvård av olika slag kan ofta fungera riktigt bra bara man ger det en chans. En vårdhund kan skapa mycket hög livskvalitet jämfört med om den sjuke personen bara är ensam hela dagarna och sitter hemma. Att ha någon att småprata med, att klappa på, kanske någon som sover bredvid en och värmer när man fryser, bara sådana småsaker som friska människor kanske inte ens reflekterar över, kan rädda livet på tex en deprimerad individ.

Leave a Reply